Зміни у шкільній програмі для учнів старших класів (чи на краще?)[:ru]Изменения в школьной программе для учащихся старших классов (к лучшему?)[:]

Міністерство освіти Туреччини (МЕВ) погодив зміни в шкільній програмі на навчальний 2017/2018 рік для учнів старших (9-12) класів.

У наступному навчальному році кількість годин Релігійної культури і етики (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) збільшиться в два рази – 2 години на тиждень. Також до двох годин на тиждень замість одного були збільшені уроки музики та образотворчого мистецтва (Görsel Sanatlar / Müzik dersi).

Якщо кількість годин хімії та фізики залишилися незмінним, то уроки біології будуть скорочені з трьох годин в тиждень до двох. Як і було озвучено міністерством раніше, учні 12-го випускного класу з наступного року не вивчатимуть розділ біології «Зародження життя і еволюція», що включав в себе і теорію Дарвіна (шок і сум). Розділ замінений на «Живі організми і довкілля», який розповідає про вплив навколишнього середовища на генетичні зміни.

Предмети «Турецька мова» і «Турецька література» будуть об’єднані для учнів 9-го класу (Dil ve Anlatım + Türk Edebiyatı = Türk Dili ve Edebiyatı) і їх загальна тривалість складе 5 годин на тиждень. У той же час скоротиться вивчення іноземних мов з 6 годин на тиждень до чотирьох.

Курс «Філософія», який раніше викладався по 2 години на тиждень в 10-му класі, буде перенесений для вивчення школярами в 11-му класі «через складність розуміння предмета».

Незважаючи на щорічні реформи в системі освіти Туреччини, якість викладання різко падає. Так згідно з результатами тесту Міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів (PISA), Туреччина зайняла 50-е місце за рівнем освіти.

Вченим мужам краще знати, але чогось думається, що не до добра це…[:ru]Министерство образования Турции (МЭО) согласовал изменения в школьной программе на учебный 2017/2018 год для учащихся старших (9-12) классов.

В следующем учебном году количество часов Религиозной культуры и этики (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) увеличится в два раза – 2 часа в неделю. Также до двух часов в неделю вместо одного были увеличены уроки музыки и изобразительного искусства (Görsel Sanatlar / Müzik dersi).

Если количество часов химии и физики остались неизменным, то уроки биологии будут сокращены с трех часов в неделю до двух. Как и было озвучено министерством ранее, ученики 12-го выпускного класса с следующем году не будут изучать раздел биологии «Зарождение жизни и эволюция», включавший в себя и теорию Дарвина (шок и печаль). Раздел заменен на «Живые организмы и окружающая среда», который рассказывает о влиянии окружающей среды на генетические изменения.

Предметы «Турецкий язык» и «Турецкая литература» будут объединены для учащихся 9-го класса (Dil ve Anlatım + Türk Edebiyatı = Türk Dili ve Edebiyatı) и их общая продолжительность составит 5 часов в неделю. В то же время сократится изучения иностранных языков с 6 часов в неделю до четырех.

Курс «Философия», ранее давался по 2 часа  в неделю в 10-м классе, будет перенесен для изучения школьниками в 11-м классе «из-за сложности понимания предмета».

Несмотря на ежегодные реформы в системе образования Турции, качество преподавания резко падает. Согласно результатам теста Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), Турция заняла пятидесятое место по уровню образования.

Ученым мужам лучше знать, но чего-то думается, что не к добру это …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *